Hooligans Kids slaví

Světových, evropských či státních dnů je plný kalendář. Tak plný, že se v nich vlastně ani neorientujeme. Svůj den má např. slunce, mléko, koupání, žonglování, koně, jód, mozek, divadlo, poezie, zdravý spánek, voda, ptactvo, tanec, cyklistika, překladatelé, stromy, páteř, pozdravy. Jejich data si většina z nás nejenže nepamatuje, a obvykle o těchto dnech nemáme ani tušení. Ale je několik dní, které většina z nás vzala takříkajíc za své. K nim patří určitě i Mezinárodní den dětí. Zajímavé jsou některé odpovědi lidí, kterým byla položena otázka: „Proč se Mezinárodní den dětí slaví?“

„Aby se tak přispělo na děti.“

„Kvůli dětem – nevím přesně proč. Asi, abychom na ně nezapomínali.“

„Na zviditelnění dětí, že jsou.“

„Proč? Nevím, ale myslím, že tento svátek zavést museli, den matek je také!“

„Dětem nestačí jen Vánoce.“

„Protože lidé rádi pořádají svátky nějakého povolání nebo žen či mužů… takže došlo i na děti.“

 A jak to tedy s tím vznikem oslav Mezinárodního dne dětí bylo doopravdy? Myšlenka vyhlásit Mezinárodní den dětí byla poprvé formulována v roce 1949 na zasedání výboru Mezinárodní demokratické federace žen v Berlíně. Návrh podpořily také Mezinárodní odborové federace pracujících ve školství a Světová federace demokratické mládeže. O rok později, v roce 1950, už Den dětí oslavilo více než 50 zemí světa. V roce 1952 se ve Vídni konala Mezinárodní konference na ochranu dětí, při níž bylo s konečnou platností dohodnuto datum pro vyhlašování Mezinárodního dne dětí na 1. červen.

V roce 1953 už tento den oslavilo více než 60 zemí. Hlavním cílem pořádání MDD se od jeho počátku stala mobilizace veřejného mínění k tomu, aby děti byly chráněny před hrozbou války, aby bylo všestranně pečováno o jejich zdraví a aby byly vychovávány a vzdělávány v zásadách důsledného demokratismu.

Hooligans Kids přeje všem dětem bláznivý den plný rošťáren!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.