Co je vlastně Fairtrade?

FAIRTRADE je spravedlivý obchod

Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.

SPRAVEDLIVÁ CENA

Fairtradoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu. Ta pokrývá náklady na produkci a důstojný život celé rodiny.

ZÁKAZ DĚTSKÉ PRÁCE

Dětská práce – tedy ta, která poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte – je v systému fairtrade zakázana. Stejné pravidlo platí i pro nucenou, otrockou práci.

DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky nebo alespoň minimální zákonnou mzdu.

ROVNOPRÁVNOST

Ženy a muži mají ve fairtradových družstvech rovnocenný hlas, stejně jako migranti nebo národnostní menšiny. Fair trade posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost.

OCHRANA PŘÍRODY

Fairtradoví pěstitelé se snaží o dlouhodobě udržitelnou produkci a nepoužívají agrochemikálie preventivně, ale jen v případě, že se potýkají se škůdci nebo nemocemi.

DLOUHODOBÉ OBCHODNÍ VZTAHY

Fairtradový pěstitel ví, kolik peněz a kdy dostane. Díky tomu si může dovolit plánovat budoucnost své rodiny nebo např. investovat. Často má také možnost využít předfinancování.

DEMOKRACIE

Fairtradová družstva fungují na demokratickém principu: hlas každého člena má stejnou váhu. Každý může např. vznášet návrhy na využívání sociální prémie kandidovat na nebo vykonávat vedoucí funkce.

ROZVOJ KOMUNIT

Certifikovaná fairtradová družstva dostávají tzv. sociální příplatek – prémii, kterou mohou investovat do vzdělávání, rozvoje infrastruktury, zdravotní péče nebo do zlepšovaní produkce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.